نبرد حماسی خودرو در مقابل تانک!

۲۰ بازدید
منتشر شده در

در ویدئو زیر عبور تانک Leopard 2A4 را از روی خودروهای نگون بخت تماشا کنید

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.