آموزش خیاطی ( درز فرانسوی )

۹۶ بازدید
منتشر شده در
دوختی بسیار ظریف در لباسهای شب
طرز دوخت درز فرانسوی
برای انجام کار ابتدا پارچه ها را به صورتی روی هم بگذارید تا پشت پارچه ها روی همدیگر باشد و سپس درز را سنجاق بزنید . یعنی سنجاق ها سمت روی پارچه قرار می گیرد.حال درز را به فاصله نیم سانتی از لبه با دوخت ساده بدوزید. دقت داشته باشید دوخت از روی پارچه انجام می شود.درز دوخته شده را مطابق شکل اتو زده و سپس با قیچی از نزدیکی محل دوخت ، اضافی درز را ببرید.

حال پارچه را باز کرده و درز دوخته شده را به سمت پایین اتو کنید.حالا پارچه را ازمحل درز دوخته شده بچرخانید تا روی پارچه ها روی هم قرار بگیرد ( اگه خاطرتان باشد تا حالا پشت پارچه ها به هم بود) خوب حالا درز را از این سمت اتو کنید. دقت کنید خط دوخت داخل کار است.حالا دومرتبه چرخکاری داریم این بار از فاصله یک سانتی لبه با دوخت ساده چرخ می کنیم . دوخت قبلی بین درز قرار می گیرد.درز را به سمت پایین اتو می کنیم

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.