شب سوم قدر 99 مناسب استوری

۲۳۶ بازدید
منتشر شده در
واسطه ی فیض الهی 🔸مردم باید بفهمند که باب فیض الهی امام است و او حجت خدا بر روی زمین است. یکی از شئون امام این است که واسطه ی فیض الهی است و بی اذن او برگ از درخت نمی اُفتد. تمام پرونده ها شب قدر زیر دست و زیر امضای امام زمان وقت می‌رود و روزی هر فردی توسط ایشان نوشته و امضاء می‌شود. 🔹یک سؤال؟ شب قدری که شمر بن ذی الجوشن لعنت الله علیه گذراند، پرونده اش دست چه کسی بود!؟
آن حرام لقمه ای که سراغ انگشتر امام رفت تا آن را بفروشد و پول آن را بدست آورد، برای چه سراغ انگشتر امام رفت؟ روزی! 🔸اینها نفهمیدند که وقتی امام واسطه ی فیض الهی است یعنی چه!؟ اگر انسان این مطلب را درک کند شب قدر از خدا چه می‌خواهد؟ خود امام زمان را می‌خواهد، که اگر او را بگیرد تمام هستی را بدست آورده است. 🔺التماس دعای فرج 📎 ویژه #شب_قدر

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.