حسادت فرزند اول به نوزاد دوم و برخورد با آن

۱۳ بازدید
منتشر شده در
دکتر حانیه صالحیان نشانه های حسادت فرزند اول به نوزاد دوم و نحوه برخورد والدین با آن را بررسی کرده اند.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.