بیماری مهره شکافته در نوزادان (اسپینابیفیدا)

۲۹ بازدید
منتشر شده در
اسپینابیفیدا یک نوع نقص لوله عصبی می باشد که استخوان های ستون فقرات رشد طبیعی خود را نکرده و درنتیجه قسمتی از طناب نخاعی و ساختمان های محیطی آن در خارج از ستون فقرات رشد می کند.
شیوع نقص لوله عصبی از ناحیه ای به ناحیۀ دیگر متفاوت می باشد. در دختران پنج برابر پسران و در خانواده ای که یک نوزاد با نقص لوله عصبی دارند شانس وقوع آن 5-3 درصد افزایش می یابد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.