از ایده تا فناوری

۱۰ بازدید
منتشر شده در
(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.