پخش خودکار ویدیوی بعدی :

دانلود آهنگ اصلی چالش Maroon 5 - Sugar

۸۷۶۷ بازدید
منتشر شده در

دانلود آهنگ اصلی چالش Maroon 5 - Sugar همراه با متن
چالش جدید اینستاگرام
I’m hurting, baby, I’m broken down

I need your loving, loving, I need it now

When I’m without you

I’m something weak

You got me begging

Begging, I’m on my knees

I don’t wanna be needing your love

I just wanna be deep in your love

And it’s killing me when you’re away

Ooh, baby,

‘Cause I really don’t care where you are

I just wanna be there where you are

And I gotta get one little tasteYour sugar

Yes, please

Won’t you come and put it down on me

I’m right here, ’cause I need
Little love and little sympathy
Yeah you show me good loving
Make it alright
Need a little sweetness in my life
Your sugar
Yes, please
Won’t you come and put it down on me
My broken pieces

You pick them up
Don’t leave me hanging, hanging
Come give me some
When I’m without ya
I’m so insecure
You are

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.