کلیپ عاشقانه وضعیت واتساپ +متن عاشقانه - سریال پدر

۳۱۵۶ بازدید
منتشر شده در
باید کسی باشد که پا به پایت بیاید.
پایه‌ تمام دیوانه بازی‌هایت باشد.
کسی باشد نفس به نفسش،
دم و بازدمش تورا بخواهد...
کسی که در تمام لحظاتش تو رابخواهد دقت کن چه میگویم،فقط تورا.
میدانی یعنی چه؟
یعنی کسی که تمام وقت‌هایی که از دلتنگی زیاد بی‌قرار میشوی
اغوشش را به رویت بازکند و سفت به آغوشش بکشد و آروم دم گوشت یک دوستتدارم را تزریق روح و روانت کند.
دستش را که نوازش وار لا به لای موهای بلندمشکیت میکشد تک تک انگشتانش دوستتدارم را بفهماند....
کسی باشد که طاقت قهر کردن‌هایت را نداشته باشد حتی اگر قهرم که کردی با یک شاخه گل رز و یک دوستتدارم به این قهر‌ها خاتمه بدهد.
باید کسی باشد پا به پا،نفس به نفس،دم به دم کنارت باشد
نفست باشد و نفسش باشی
میدانی چیست؟
عشق و دوست داشتن به عشقم و نفسم،جونم گفتن‌ها نیست به قربان صدقه‌های الکی که مفت به کارت نمی‌اید نیست.
نه نمی‌اید عزیزجانم

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.