استوری شهدایی

۱۶ بازدید
منتشر شده در
#story📲


شهادت...❤️
همین است دیگر!🌟
به ناگه،پنجره ای باز می شود...!
به سمت بهشت🍃🙃
"مهم تویی"...
که چقدر از دلبستگی های این طرف پنجره دل کنده ای...!🦋

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.