توضیحات استاد راهنمای حسن روحانی در خصوص تقلبی بودن مدرک روحانی

۱۹ بازدید
منتشر شده در

توضيحات استاد راهنمای حسن روحانی در مورد شايعه درست نبودن مدرک دکتری رئيس جمهور و ابراز پشیمانی از رایی که به روحانی داده است.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.