format_indent_increase علیرضا زاکانی
۲۷ ویدئو

علیرضا زاکانی: دولت در بورس جنایت کرد

۱۴ بازدید
منتشر شده در

علیرضا زاکانی: درسال گذشته ۱۱ نفر حقیقی بیش از هزارمیلیارد تومان وارد بازار کردند وپس از بازارگرمی سهم خود پولها را خارج کردند. خروج ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان توسط دولت روحانی از بازار سرمایه را یک جنایت میدانم.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.