از کجا بفهمیم به اندازه کافی در مقابل گناهان سخت شده‌ایم

۴۳ بازدید
منتشر شده در
درس اخلاق آقا
محکم باش
از کجا بفهمیم به اندازه کافی در مقابل گناهان سخت شده‌ایم
شدید یعنی سخت، سختی در بافت روحی انسان را، سختی در عمل انسان را می‌گویند شدت. اشداء علی الکفار یعنی در مقابل کفار سخت‌اند. مثل خاکریزهای استواری هستند که می‌تواند بایستد، مقاوت کند، حفاظت کند از خود و از دیگران. بعضی عنصرها دارای فلز نرم‌اند، فلز منعطف‌اند، فلز نفوذپذیرند. بعضی فلزها نه سخت‌اند، ایستادگی دارند، در مقابل فشار مقاومت دارند. این معنای شدت است. که از خصوصیات خوب انسان است که دارای فلز مستحکم باشد.

۱۳۹۲/۸/۲ - رهبرانقلاب

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.