تبریک روز پدر برای پدر فوت شده

۸۴ بازدید
منتشر شده در
میبینی پدر.....
دیگر; هیچی ... غم هایم راتسکین نمیدهد.....
بغلم کن!!!!!
پدرم... بگو,چطور ارام شوم؟؟؟؟؟
فرزندت ازپای درآمده.... بغلم کن!!!!

پدرم' مهربانم...به دادم برس..!!!
رمقي نيست ' نايي نيست '' زورم نميرسد دیگر ..چه کنم پدرم..
بغلم کن!!!!!
بغلم کن!!! نوازشم کن!!! پدرم دردهایى دارم که خبر نداری...زجرها کشده ام که از ان بی خبری..
نامرديهايي ديدم كه خبر نداري...
بغلم كن..!!!
ارام ندارم, بازهم باخته ام,بازهم زمین خورده ام,...بلندم کن,بتکان زانوهاي خاكي ام را...
بغلم كن!!!
كجا گریه کنم,کجا فرياد بزنم,کجا,....پدر!!! دیگر آن کودک معصوم تو نیستم...
دیگر میدانم زخم چیست,درد چیست,نامهربان کیست...
روزت مبارک پدرآسمانی من...💔😭

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.