گریه ها و خطابه رئیس پلیس نیوزلند بعد از حمله تروریستی به مسلمانان

۲۵۰ بازدید
منتشر شده در

گریه های رئیس پلیس نیوزلند و خطابه خواندنش بعد از حمله تروریستی به مسلمانان
در عالم خون چه ها که نمیکند
خون غریبان و مظلومان اثر دارد
وای به روزی که خون خون شهید باشد
بی خود نیست که قرار است هدایت انسان هم خون بخواهد
و مگر سید الشهدا برای ماندن اسلام و هدایت ما خونش بر زمین نریخت
فیلم نوشت
رئیس پلیس نیوزلند خطابه میخواند و میگرید

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.