جفت گیری شترها وسط بزرگراه

۱۶۶۸ بازدید
منتشر شده در

پیشرفت زندگی شهری و صنعتی پناهگاه امن شترها را به خطر انداخته و ناچار شدند در بزرگراه اقدام به جفتگیری و ازدیاد نسل نمایند

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.