تروگلوبیت ها، موجوداتی کوچک هستند

۲۸ بازدید
منتشر شده در

به زندگی همیشگی در غارهای تاریک عادت کرده اند و در دورافتاده ترین مکان های هستی ، در غارها به حیات ادامه می دهند. این موجودات کوچک، با داشتن قابلیت های حسیِمخصوص و عجیب، در قعر تاریکی، در اقیانوس ها، وجود دارند. در این ویدیو به معرفی چند تروگلوبیت و چگونگیِ زندگیِ آن ها می پردازیم

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.