آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 23: توزیع برش در مقاطع جدار نازک و مرکز برش

۲۳ بازدید
منتشر شده در

دانشکده مهندسی هوافضا - آموزش حرفه ای درس مقاومت مصالح ١ - مدرس : دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی - جلسه 23: توزیع برش در مقاطع جدار نازک و مرکز برش

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.