فردای کشور متعلّق به نوجوانان است

۱۷ بازدید
منتشر شده در
نماهنگ
برای فردا
از تاریخ گذشتگان تا تاریخ آیندگان
فردای این کشور متعلّق به شما نوجوانان است؛ شماها هستید که این کشور و ملّت را و این حرکت را و این تاریخ را اداره خواهید کرد؛ خودتان را برای آن‌ روز آماده کنید.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.