فردای کشور متعلّق به نوجوانان است

۹ بازدید
منتشر شده در

نماهنگ
برای فردا
از تاریخ گذشتگان تا تاریخ آیندگان
فردای این کشور متعلّق به شما نوجوانان است؛ شماها هستید که این کشور و ملّت را و این حرکت را و این تاریخ را اداره خواهید کرد؛ خودتان را برای آن‌ روز آماده کنید.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.