مجریان یک برنامه تلویزیونی به شایعاتی که درباره لوییس فیگو منتشر شده بود، پایان دادند.

۱۵ بازدید
منتشر شده در

مجریان یک برنامه تلویزیونی نسبت به اتهامات عجیبی که در فضای مجازی درباره حضور لوییس فیگو در ایران منتشر شده بود، واکنش نشان دادند.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.