مستند سیاره زمین II – جنگلها : مرغ مگس خوار

۳۸ بازدید
منتشر شده در

در جنگل های اکوادور بیش از 100 گونه مرغ مگس خوار وجود دارد که برای دریافت شهد گل ها با یکدیگر در رقابت هستند، اما گونه ای از مرغ مگس خوار به نام مرغ مگس خوار نوک شمشیری، مجهز به ابزاری است که او را از این رقابت باز می دارد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.