بانک مرکزی بر بازار ارز نظارت می کند

۱۵ بازدید
منتشر شده در

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بازار ارز در مقیاس های متفاوتی به شوک های خاصی دچار شده است، گفت: بانک مرکزی ابزارهای مشخصی دارد که می تواند ضمن رصد و پایش، بر گردش بازار نظارت مؤثری داشته باشد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.