بانک مرکزی بر بازار ارز نظارت می کند

۸ بازدید
منتشر شده در

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بازار ارز در مقیاس های متفاوتی به شوک های خاصی دچار شده است، گفت: بانک مرکزی ابزارهای مشخصی دارد که می تواند ضمن رصد و پایش، بر گردش بازار نظارت مؤثری داشته باشد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.