آغاز جلسه دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی

۸۴ بازدید
منتشر شده در

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در پرونده پتروشیمی، در شعبه سوم دادگاه ویژه آغاز شد
در اولین و دومین جلسه دادگاه ۱۱ متهم حضور داشتند و به گفته قاضی مسعودی مقام سه متهم این پرونده خارج از کشور هستند.
در سومین جلسه دادگاه، رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و مظاهری وکیل وی دفاعیات خود را ارائه کردند.
همچنین، نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی، برای پاسخ به سوالات قاضی به جایگاه آمد و از آنجایی که مستندات شکایت همراه وی نبود، قرار شد برای طرح شکایت با مستندات به دادگاه بیاید.
در چهارمین جلسه پتروشیمی به اتهامات مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متهمه فراری پرونده رسیدگی شد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.