عملیات پاکسازی و گندزدایی فرودگاه امام خمینی(ره)

۳۸ بازدید
منتشر شده در

عملیات پاکسازی و گندزدایی فرودگاه امام خمینی(ره)

پ.ن:روزها قبل از ثبت اولین مورد کرونا در ایران،گندزدایی و ضدعفونی نقاط تردد مسافرین ورودی انجام می شد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.