صادرات فنی_مهندسی از ایران به ارمنستان در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است

۱۰ بازدید
منتشر شده در

صادرات ایران در بخش فنی_مهندسی به ارمنستان در طول سالهای اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.