format_indent_increase اخبار واکسن
۹۰۵ ویدئو

افزایش مراکز تجمیعی در راستای تسریع واکسیناسیون

۹ بازدید
منتشر شده در

در تهران، کرج، پردیس و بجنورد چند مرکز واکسیناسیون جدید تاسیس شد. خبر 08 شبکه یک در تاریخ 1400/06/03

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.