ستاد بحران مازندران؛ سخنان نمایندگان استان

۱۴ بازدید
منتشر شده در
در این جلسه نمایندگان مردم به طرح مشکلات و میزان خسارات وارد به استان مازندران پرداختند. نماینده جویبار، سوادکوه، سیمرغ و قایم شهر در این جلسه گفت: ۱۳ونیم میلیون خودرو در روزهای اخیر وارد استان مازندران شده است و با وجود همه مشکلات آغوش استان به روی مسافران نوروزی باز است. ادیانی افزود: استان نیازمند اختصاص اعتبار ویژه برای باز مهندسی مسیر رودخانه هاست. وی گفت:دستگاه قضایی باید برای پیگیری علل وقوع سیل و عاملان تخریب جنگل ها و بسته شدن مسیل ها به دقت بررسی و با عاملان و خاطیان برخورد شود. ادیانی افزود: مناطق اصلی تحت تاثیر سیل در استان مازندران در مناطق جویبار، سوادکوه، سیمرغ و قایم شهر است.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.