استوری ازدواج آسمانی حضرت محمد و حضرت خدیجه

۱۶ بازدید
منتشر شده در
پـــیامبر اکـــرم(ص)🔸
خَــدیجِه بِــه مَـــن ایــــمان آوَرد زَمــانی کِـه مَــردُم کــافَر بــودَند

💞 ســـالروزِ اِزدِواجِ حَـــضرَتِ
مُحَمَّــــــد(ص) وَ حَــــــضرَتِ خَدیـــجِه(س)

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.