برنامه فرمول یک با حضور استاد راهنمای رئیس جمهور

۵۰ بازدید
منتشر شده در

برنامه فرمول یک یا اجرای علی ضیا با حضور استاد راهنمای رئیس جمهور
توضيحات استاد راهنمای روحانی در مورد شايعه درست نبودن مدرک دکتری رئيس جمهور و ابراز پشیمانی از رایی که به روحانی داده است.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.