اینجا مصرف مواد مخدر آزاد است

۹۲ بازدید
منتشر شده در

حضور معتادان در گوشه و کنار خیابان شوش و مصرف آزادانه مواد مخدر چهره این منطقه را زشت کرده است.
حضور معتادان در گوشه و کنار خیابان شوش و مصرف آزادانه مواد مخدر چهره این منطقه را زشت کرده است

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.