آیا میدانید که الکتریسیته یا برق چیست؟

۲۶۵ بازدید
منتشر شده در

طبق قوانین فیزیک؛ انرژی تولید و یا تمام نمی شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود. انرژی الکتریکی نیز طبق این قانون؛ نوع تبدیل شده ی انرژی های دیگر مثل انرژی مکانیکی؛ خورشیدی؛ حرارت و ... می باشد

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.