درخواست یکی از ساکنان ده ونک از مسئولان دانشگاه الزهرا (س)

۱۵۸ بازدید
منتشر شده در

مهدی صدرالساداتی در اینستاگرامکش نوشت:
...
فقط آمد نیوز ، مسیح علینژاد ، اینترنشنال برای مقاصد خودشان و با تحریف قضیه ، حرفهای اینها رو پخش میکنند؟! .
.
.
.
بقیه هم میدونند چی شده اما پخش نمیکنند!
سه شب ، آقای مطیعی و پناهیان و صدیقی و حسین یکتا اینجا برنامه داشتند !
من فقط خواستم به این دوستانمون سر بزنند ! مگه اینها مسلمون نیستند؟! نیم ساعت با اینها حرف بزنند؟! یک عکسی باهاشون بندازند !! مگه شنیدن حرف اینها جرمه؟
.
بابا از چی میترسید؟! ملاحظه چی میکنید؟! انقلاب از خود گذشتگی میخواد! انقلاب له شدن میخواد! انقلاب آبرو رفتن میخواد!؟ انقلاب یعنی نشستن با زاغه نشینها ، یعنی نوازش کوخ نشین ها ... به خدا پیر مردها و پیر زنها دارند دق میکنند ! از بی کسی در قلب تهران!
حقه؟ انصافه؟

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.