format_indent_increase فرهنگی
۲۴۲ ویدئو

تکمیل ظرفیت پذیرش مرز خسروی

۴ بازدید
منتشر شده در
ظرفیت پذیریش مرز خسروی برای روز بیستم مهر تکمیل شد؛ از مسافرین درخواست شده به سایر مرزها مراجعه کنند
...
خبری،
اربعین،
مرز،

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.