چرا بحران‌ها در ایران سیاسی می‌شوند؟!

۹۶ بازدید
منتشر شده در

علیز: گروهای سیاسی متعددی در ایران امروز معتقدند بحرانهای طبیعی و سیاسی و اجتماعی بزنگاه ها و فرصتهای مناسبی برای اصلاح و مبارزه با فساد هستند. در این ویدیو خطرات این نگاه را بررسی و این گرایش به شوک درمانی را نقد کرده ام. شما چه فکر میکنید؟

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.