پخش خودکار ویدیوی بعدی :

حرفهای مجید حسینی در مورد دانشگاه آزاد

۳۴۸ بازدید
منتشر شده در

دانلود فیلم حرفهای سید مجید حسینی در مورد دانشگاه آزاد: دانشگاه ازاد ، كنار همه ضررهايي كه دانشگاههاي پولي به كشور زدند ؛ يك اسيب بزرگتر هم زد ؛ هم اميزي اجتماعي را از بين برد ؛ روزي اتاق خوابگاهي كه من در ان زندگي مي كردم ؛ يك كرد داشت ، يك لر ، يك نفر كه پولدار بود و ديگري كه حتي پول ژتون غذايش را نداشت هر روز كه پرداخت كند ؛ من آنجا ارام ارام درك كردم ، آدم هايي كه از جنس من نيستند ، از من شريف ترند ، من بايد همراه انها زندگي كنم ، و من با انها هم سرنوشتم با اينكه هم جنس نيستم ؛ حتي زيست با احترام كنار جنس مخالف ، و فهم حال ووضع كسي كه جنسيتش ، دينش ، نژادش ، حسش ، زبانش مثل من نيست را در ميدان دانشگاه درك مي كردم ؛ حالا اما همه يكدست شده اند ، دانشگاه ازاد ، جاييست كه مثل كارخانه ادم هاي يكدست و يك جور را مي گيرد و يكدست تر ، تحقير شده مقابل منطق پول ، بيرون مي دهد ؛ وقتي ميدان هم اميزي دانشگاه بسته شد ، جامعه هم جايي براي هم اميزي نداشت ؛ ديگر ادم ها هم سرنوشت نخواهند بود ، يك دختر كرد ، هرگز يك پسر طبقه متوسط تهراني ، و يك اهل سنت تركمن ، هرگز يك حزب اللهي اهل شهر ري را درك نمي كند ؛ انگار مردمان دشمنان يكديگر شده اند ، تا پولي كه به دانشگاه ازاد بايد پرداخت كنند كه دانشكده و ساختمان اضافه كند ، از جان يكديگر بكنند ؛ من فكر مي كنم ، نبايد به شيوه دانشگاه ازاد نقد داشت ، بلكه با اصل ايده يك دانشگاه سراسر پول پرست بايد مخالف بود ؛ من با ايده دانشگاه ازاد مخالفم ، نه با مديران يا اساتيدش.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.