پایتخت زورکی!

۲۴ بازدید
منتشر شده در
پایتخت زورکی!
رسانه ای برای آنان که رسانه ای ندارند آیینه ای که حقیقت را منعکس می کند برای آنان که تشنه حقیقت هستند

#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية
#القدس_عاصمة_فلسطين
#بسازید_خرابش_میکنیم

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.