گزارش واکسیناسیون واجدین شرایط

۳۲ بازدید
منتشر شده در

خبر 00 شبکه تهران در تاریخ 1400/03/16 گزارشی از مراکز واکسیناسیون

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.