مجموع واکسن های تزریق شده در کشور

۲ بازدید
منتشر شده در

تا صبح روز ۲۴تیر، صد و هجده هزار دوز از واکسن برکت در فرایند واکسناسیون عمومی تزریق شده است.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.