اقدام به خودکشی روی پل طبیعت در تهران

۲۶۰ بازدید
منتشر شده در

امروز، تعدادی از شهروندان تهرانی، مانع اقدام به خودکشی فردی که تصمیم داشت با پریدن از پل طبیعت، به زندگیش خاتمه دهد، شدند.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.