چگونه رمز دوم پویا بانک سرمایه را فعال کنیم

۹ بازدید
منتشر شده در

راهنمای فعال سازی رمز پویا بانک سرمایه + ویدیو و تصاویر | چگونه
چگونه رمز دوم پویا بانک سرمایه را فعال کنیم
نظر به ﮔﺴﺘﺮش روز افزون ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و رﺷﺪ روﺷﻬﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آنها در عصر حاضر، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ تراکنش های ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﮑﯽ از چالش های اﺻﻠﯽ بانک ها می­باشد که در اﯾﻦ بین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت به ویژه به صورت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﻫﻤﭽﻮن درﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع تراکنش ها از اوﻟﻮﯾﺖ ویژه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. لذا بانک سرمایه به منظور صیانت از حسابهای مشتریان ارجمند خود و فراهم ساختن فضایی کاملاً امن برای ایشان جهت انجام تراکنش های مالی غیر حضوری مبتنی بر کارت در فضای دیجیتال، خدمت جدید سامانه رمز ساز بانک سرمایه را که با محوریت استفاده از اپلیکیشن (نرم افزار موبایلی) برنامک رمز ساز سرمایه طراحی و پیاده سازی گردیده، به شرح جزئیات ذیل تأمین نموده است. با بهره برداری از سامانه مذکور توسط مشتریان امکان تولید رمز‌های پویا‌ و یکبار مصرف در تراکنش های مبتنی بر رمز دوم‌ کارت‌های نقدی سرمایه، فراهم خواهد شد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.