format_indent_increase اقتصادی
۳۲۵ ویدئو

پایان دفاعیات متهمان رضوی و دلاویز / ۸ مدیر وقت بانک سرمایه پای میز محاکمه

۱۷۵ بازدید
منتشر شده در

در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه با پایان دفاعیات متهمان رضوی و دلاویز، کیفرخواست ۸ مدیر وقت این بانک قرائت شد تا دفاعیات آن‌ها در جلسات بعدی آغاز شود
در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه با پایان دفاعیات متهمان رضوی و دلاویز، کیفرخواست ۸ مدیر وقت این بانک قرائت شد تا دفاعیات آن‌ها در جلسات بعدی آغاز شود.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.