زمان ما کسی سلبریتی نبود و از این حرف ها نمی زدند/ برای مردم همان خاطره بمانیم بهتر است

۱۷ بازدید
منتشر شده در

احترام برومند: زمان ما کسی سلبریتی نبود و از این حرف ها نمی زدند/ برای مردم همان خاطره بمانیم بهتر است

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.