اعتراض شجاعانه راننده زحمتکش شرکت واحد اصفهان به شهردار اصفهان

۸۳ بازدید
منتشر شده در

فیلم اعتراض شدید و شجاعانه راننده زحمتکش شرکت واحد اصفهان به شهردار اصفهان در خصوص حقوق های معوقه راننده ها و ادعا های تو خالی شهردار در شهرداری اصفهان.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.