هشدار قرمز در آمریکا در پی فوران آتشفشان Kilauea

۶۴ بازدید
منتشر شده در

هشدار قرمز و آژیر خطر در آمریکا در پی فوران آتشفشان Kilauea به صدا در امد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.