format_indent_increase محیط زیست
۴۳ ویدئو

پلاتوی موبایلی معصومی نژاد:پرندگان دریایی در رم که به شکار کبوتران می روند

۶۷ بازدید
منتشر شده در

پرنده دریایی ماهی خوار که بر اثر بدست نیاوردن غذا به سراغ کبوتری رفته و پس از شکار در حال خوردن اوست

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.