متن برای استوری عاشقانه 🤍

۵۹ بازدید
منتشر شده در
• بیتی که یاد و نام تو در آن نوشته شد ،
یک بیت ساده نیست که بیت المقدس است ... 🤍

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.