format_indent_increase حوادث
۳۹۶ ویدئو

پشت تظاهرات و شعارهای ضد ایرانی روزهای گذشته عراق چه کسانی هستند؟

۴۶ بازدید
منتشر شده در
جوان شجاع عراقی برای این که ثابت کندپشت تظاهرات وشعارهای ضد ایرانی روزهای گذشته عراق، بعثی ها و طرفداران‌ صدام(با پشتیبانی عربستان)قراردارند، بين شرکت کنندگان درتظاهرات بوستون آمریکا میرود و شعارهایی برعلیه صدام سرمیدهد تا واکنش‌های این افراد ثابت کندکه ازحامیان صدام و بعثی هستند

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.