از جان گذر کن

۸ بازدید
منتشر شده در
درس اخلاق آقا
از جان گذر کن
اگر لازم شد هم مال و هم جانت را بدی، بده...
مال و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت را صرف کنی، بکن. جانت را بدی، بده. حفظ دین را هم دو جور می‌شود معنا کرد؛ یکی حفظ دین شخص خودتان، یعنی ایمانتان و عملتان، یک معنای دیگر دین خودت یعنی اسلام را، برای حفظ اسلام جانت را بده. اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم، توطئه و مبارزه می‌شود و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی، برو سینه سپر کن.

۱۳۹۲/۶/۲۱ - رهبرانقلاب

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.