پخش خودکار ویدیوی بعدی :

محصولات کشاورزي در کشور سالانه 10 تا 11 هزار ميليارد تومان خسارت مي بينند

۴۲ بازدید
منتشر شده در

حجتي گفت: ستاد تنظيم بازار برنامه ريزي لازم را براي ذخيره دو محصول باغي سيب و پرتقال براي بازار شب عيد انجام داده است و از اين بابت مشکلي وجود ندارد.

وي واسطه گري را يکي از مشکلات عمده در چرخه توليد و توزيع محصولات کشاورزي دانست و افزود: کوتاه کردن دست واسطه ها نيازمند نهادسازي است.

حجتي گفت: زنجيره توليد تا توزيع بايد تعريف شود و تعاوني هاي کارآمد و توانمند اقتصادي در بخش کشاورزي بايد ايجاد و تقويت شوند تا دست واسطه ها کوتاه گردد.

وزير جهاد کشاورزي افزود: وزارت جهاد کشاورزي وظيفه توليد و تأمين محصولات کشاورزي را به عهده دارد و توزيع اين محصولات با هماهنگي ديگر دستگاه ها و اصناف صورت مي گيرد.

حجتي با بيان اينکه ظرفيت توليد شکر در کشور از يک ميليون و 700 هزار تن در سال 92 به يک ميليون و 900 هزار تن در سال جاري افزايش يافته است گفت: براي تأمين بازار همچنان نيازمند واردات 300 تا 400 هزار تن به کشور هستيم.

وي با بيان اينکه محصولات کشاورزي در کشور سالانه 10 تا 11 هزار ميليارد تومان خسارت مي بينند افزود: تنها 30 درصد از مجموع اين خسارت ها زير پوشش بيمه رفته است.

حجتي گفت: بيمه محصولات کشاورزي از جمله بيمه هاي بسيار پرريسک و بيمه اي حمايتي است که در سراسر دنيا از جانب دولت ها تأمين مي شود.

وي افزود: 70 درصد خسارت به کشاورزان و باغداران آسيب ديده را دولت مي پردازد و 30 درصد ديگر سهم خود آنهاست.

حجتي با بيان اينکه دولت 1000 ميليارد تومان براي پرداخت خسارات محصولات کشاورزي و باغي اختصاص داده است گفت: به خاطر محدوديت هاي منابع متأسفانه همه خسارت ها پرداخت نمي شود و دولت به خاطر پرداخت همين مقدار هم مشکل دارد.

وي افزود: 70 درصد بدهي هاي بيمه محصولات کشاورزي و باغي تاکنون پرداخت شده و 30 درصد همچنان باقي است.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.