پخش خودکار ویدیوی بعدی :

فلزیاب رفتار جیوه

۲۵ بازدید
منتشر شده در

فلزیاب رفتار جیوه
جیوه یک ماده فرو مغناطیس است و جزو تنها فلزاتی است که در حالت عادی بصورت مایع میباشد و جیوه تحت شرایط متفاوت دارا تغییرات فاصله ای در حالت مایع خود میگردد و جیوه تحت تغییرات نیرو یا انرژی یا فشار یا تغییر دما دچار تغییرات در وضعیت ملکول های خود میگردد و این تغییر وضعیت ملکولی میتواند باعث فاصله گرفتن ملکول ها از هم یا نزدیک شدن انها به یکدیگر میگردد
در جیوه نیز قانون جایجایی ذرات نسبت به اطراف خود وجود دارد و همین موضوع میتواند باعث گردد که جیوه به نسبت شرایط مغناطیس یا جریانات مغناطیسی یا فشار میدان های مغناطیس یا عامل ایجاد کننده نیرو یا تغییرات دما از خود واکنش نشان داده و جهت حرکت ملکول ها در جیوه به نسبت وضعیت دارای جریان ها متمایل میشود
در صورتیکه جیوه در داخل محفظه ای قرار بگیرد که شرایط حرکت را داشته باشد ملکول ها جیوه به سمت نقطه ایجاد کننده جریان ذرات متمایل شده و باعث حرکت ان محفظه به محدوده هم جهت میگردد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.